Polish Olympic Committee
 • Mirosław Żukowski (Rzeczpospolita) - Chairman
 • Kryspin Dworak (PAP)
 • Robert C. Gurjew (Polskie Radio SA)
 • Marian Kmita (POLSAT)
 • Wojciech Koerber (Polska the Times - Gazeta Wrocławska)
 • Adam Kruk (TVP SA)
 • Leszek Fidusiewicz (freelancer)
 • Marcin Piątek (Tygodnik Polityka)
 • Stefan Szczepłek (Rzeczpospolita)
 • Janusz Uznański (TVP SA)
 • Tomasz Wolfke (Tenisklub)
 • Krzysztof Wyrzykowski (Eurosport Polska)
 • Małgorzata Ziemba (Sport, Katowice)
 • Piotr Żelazny (Przegląd Sportowy)

Henryk Urbaś - Secretary on behalf of the POC Bureau

Strategic Sponsor

General Sponsor

Olympic Outfit
Collection Sponsor

General Medical Partner

Oficjalny Carrier

Official Partners


Media Patronage

Important: this site uses cookie files.

We use information saved in cookie files, among others, in statistical purposes and in order to fit the service to individual needs of the user. In your browser you can change your cookie files settings. Using the site without changing cookie files settings means they will be saved in device memory.

Close