PKOl

Kapituła PKOl ds. Odznaczeń

Kapituła PKOl ds. Odznaczeń opiniuje wnioski i przyznaje wyróżnienia Polskiego Komitetu Olimpijskiego działaczom i organizacjom sportowym, zasłużonym w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach - w postaci Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”

Medal „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego” jest trzystopniowy: złoty, srebrny i brązowy, a zasady i tryb jego przyznawania zawarty jest w Regulaminie.

Skład Kapituły

  • Kajetan Hądzelek - Przewodniczący
  • Janusz Czerwiński
  • Lech Drożdżyński
  • Stefan Grzegorczyk
  • Stanisław Krawiec
  • Mieczysław Łopatka
  • Wojciech Morawski
  • Wojciech Nazarko
  • Ryszard Szurkowski
  • Helena Żak

Regulamin w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania
Medalu „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”

Medal „Za Zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”, zwany dalej „medalem” jest trzystopniowy:złoty, srebrny i brązowy.

Medal ma kształt okrągły i średnicę 70 mm. Na awersie znajduje się napis” „Polski Komitet Olimpijski”i znaczek w wieńcu laurowym. Na rewersie medalu widnieje napis: „Za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego”. Medal jest wykonany z metalu w kolorze właściwym dla każdego stopnia.

Medal może być przyznany osobie lub organizacji zarówno działającej w kraju, jak i za granicą.

Medal brązowy może być przyznany indywidualnym działaczom, organizacjom sportowym, polonijnym kołom olimpijskim, komitetom funduszu olimpijskiego, klubom olimpijczyka itp. przy czym okres tej działalności powinien trwać co najmniej 5 lat - za szczególne zasługi w popularyzowaniu dorobku polskiego sportu, propagowaniu idei olimpijskiej i jej wartości oraz promowaniu jej w różnych środowiskach.

Medal srebrny przyznaje się stosując kryteria zawarte w pkt.4, przy czym okres trwania działalności nie powinien być krótszy niż 10 lat.
Medal złoty otrzymuje działacz lub organizacja, która współpracuje z Polskim Komitetem 0limpijskim ponad 10 lat oraz wykazuje się szczególną aktywnością w popularyzowaniu polskiego sportu w kraju i za granicą.

Medal przyznaje Kapituła Odznaczeń PK0l na wniosek organizacji sportowych w kraju i za granicą, polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych, zarządów organizacji polonijnych, terenowych rad regionalnych PK0l, Komisji Zarządu PK0l lub Sekretarza Generalnego PK0l.

Wręczenia medalu w sposób uroczysty dokonuje przedstawiciel Zarządu PK0l lub inna upoważniona przez Sekretarza Generalnego osoba, przedstawiciel Konsulatu RP /poza granicami/, a w przypadku indywidualnych wyróżnień również upoważniony prezes organizacji polonijnej, której członkiem jest uhonorowany działacz.

Ewidencję wyróżnionych medalem prowadzi Biuro Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Wniosek o nadanie Odznaczenia

Hanna Starzyńska Sekretarz Kapituły ds. odznaczeń

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij