PKOl

Powstała 11 października 1984 roku jako społeczny organ Polskiego Komitetu Olimpijskiego, obdarzony specjalnym statutem, zadaniami i uprawnieniami. Grupuje on czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy - jako wybitni znawcy olimpizmu - rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą - poprzez swe dzieła i słowo żywe - atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej. Głównym zadaniem Polskiej Akademii Olimpijskiej jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie współpracy w kraju i za granicą ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi. Jest współorganizatorem poważnych konkursów i plebiscytów, takich jak "Wawrzyn Olimpijski", medal "Kolos Kagathos" i konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej. Wydaje własny periodyk "Almanach Olimpijski", zamieszczający najlepsze polskie prace, związane z ideą olimpijskiego sportu. PAOl współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Olimpijską (MAOl) oraz licznymi narodowymi Akademiami w innych krajach. Organizuje też współpracę młodzieży z MAOl, prowadząc systematyczną pracę z Kołem Młodych. Uczestniczy w procesie edukacji olimpijskiej w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz współdziała w realizacji nowych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie studiów podyplomowych (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim) w zakresie managementu sportowego. PAOl inicjuje publiczne debaty na węzłowe tematy ruchu olimpijskiego, jego stanu obecnego, przyszłości i możliwych zagrożeń.

W latach 1984-2007 Akademią kierowali kolejno: dr Włodzimierz Reczek (1984-1992), prof. dr inż. arch. Wojciech Zabłocki (1992-2000) oraz prof. dr hab. Józef Lipiec (od 2000 roku). Członkami - założycielami było 25 osób. Obecnie PAOl liczy 50 członków, reprezentujących różne ośrodki akademickie, uczelnie, redakcje i instytucje. Są wśród nich autorzy najważniejszych książek poświęconych sportowi i kulturze olimpijskiej, profesorowie, rektorzy i dziekani, pisarze, laureaci "Wawrzynów Olimpijskich" i medalu "Kalos Kagathos", olimpijczycy.

Skład Polskiej Akademii Olimpijskiej:            

Józef Lipiec - Przewodniczący
Małgorzata Bednarczyk
Bożena Bednarska
Piotr Błajet
Jan Blecharz
Małgorzata Bronikowska
Michał Bronikowski
Marcin Czechowski
Janusz Czerwiński
Zbigniew Ćwiąkalski
Zbigniew Dziubiński
Wiesław Firek
Iwona Grys
Kajetan Hądzelek
Aleksander Kabsch  
Ewa Kałamacka
Michał Kobierecki
Stanisław Kowalczyk
Jolanta Kowalska
Szymon Krasicki
Aleksander Krawczuk
Zbigniew Krawczyk
Michał Lenartowicz
Wojciech Lipoński
Jerzy Nowakowski
Jerzy Nowocień  
Tadeusz Maszczak
Tadeusz Olszański
Wiesław Osiński
Andrzej Pac-Pomarnacki
Artur Pasko
Barbara Pędraszewska-Sołtys
Katarzyna Płoszaj
Zbigniew Porada
Aleksander Ronikier
Maria Rotkiewicz
Bogusław Ryba
Witold Rybczyński
Dariusz Słapek
Michał Słoniewski
Stanisław Socha
Jerzy Smorawiński
Henryk Sozański
Andrzej Szwarc
Kazimierz Toporowicz
Renata Urban
Ryszard Wryk
Wojciech Zabłocki
Krystian Zawadzki
Maria Zowisło
Krzysztof Zuchora

Sekretarz PAOl - Katarzyna Deberny (kdeberny@pkol.pl; +48 500 009 039)

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij