PKOl

Powstała 11 października 1984 roku jako społeczny organ Polskiego Komitetu Olimpijskiego, obdarzony specjalnym statutem, zadaniami i uprawnieniami. Grupuje on czołowych polskich uczonych, publicystów i działaczy, którzy - jako wybitni znawcy olimpizmu - rozwijają i propagują tę ideę w społeczeństwie, a także tworzą - poprzez swe dzieła i słowo żywe - atmosferę humanistycznej refleksji nad sportem jako składnikiem kultury nowoczesnej. Głównym zadaniem Polskiej Akademii Olimpijskiej jest rozwijanie i promocja badań nad olimpizmem, organizacja konferencji, wystaw i wydawnictw, inicjowanie współpracy w kraju i za granicą ze związkami sportowymi oraz regionalnymi centrami olimpijskimi. Jest współorganizatorem poważnych konkursów i plebiscytów, takich jak "Wawrzyn Olimpijski", medal "Kolos Kagathos" i konkurs na najlepsze prace habilitacyjne, doktorskie i magisterskie o tematyce olimpijskiej. Wydaje własny periodyk "Almanach Olimpijski", zamieszczający najlepsze polskie prace, związane z ideą olimpijskiego sportu. PAOl współpracuje ściśle z Międzynarodową Akademią Olimpijską (MAOl) oraz licznymi narodowymi Akademiami w innych krajach. Organizuje też współpracę młodzieży z MAOl, prowadząc systematyczną pracę z Kołem Młodych. Uczestniczy w procesie edukacji olimpijskiej w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego oraz współdziała w realizacji nowych przedsięwzięć, takich jak prowadzenie studiów podyplomowych (wraz z Uniwersytetem Jagiellońskim) w zakresie managementu sportowego. PAOl inicjuje publiczne debaty na węzłowe tematy ruchu olimpijskiego, jego stanu obecnego, przyszłości i możliwych zagrożeń.

W latach 1984-2007 Akademią kierowali kolejno: dr Włodzimierz Reczek (1984-1992), prof. dr inż. arch. Wojciech Zabłocki (1992-2000) oraz prof. dr hab. Józef Lipiec (od 2000 roku). Członkami - założycielami było 25 osób. Obecnie PAOl liczy 50 członków, reprezentujących różne ośrodki akademickie, uczelnie, redakcje i instytucje. Są wśród nich autorzy najważniejszych książek poświęconych sportowi i kulturze olimpijskiej, profesorowie, rektorzy i dziekani, pisarze, laureaci "Wawrzynów Olimpijskich" i medalu "Kalos Kagathos", olimpijczycy.

Skład Polskiej Akademii Olimpijskiej:            

1. Józef Lipiec - Przewodniczący
2. Małgorzata Bednarska
3. Małgorzata Bednarczyk
4. Piotr Błajet
5. Małgorzata Bronikowska
6. Michał Bronikowski
7. Zbigniew Czajkowski
8. Marcin Czechowski
9. Janusz Czerwiński
10. Zbigniew Ćwiąkalski
11. Zbigniew Dziubiński
12. Wiesław Firek
13. Iwona Grys
14. Kajetan Hądzelek
15. Aleksander Kabsch
16. Ewa Kałamacka
17. Stanisław Kowalczyk
18. Jolanta Kowalska
19. Szymon Krasicki
20. Aleksander Krawczuk
21. Zbigniew Krawczyk
22. Michał Lenartowicz
23. Wojciech Lipoński
24. Jerzy Nowakowski
25. Jerzy Nowocień
26. Tadeusz Maszczak
27. Tadeusz Olszański
28. Wiesław Osiński
29. Andrzej Pac-Pomarnacki
30. Artur Pasko
31. Barbara Pędraszewska-Sołtys
32. Katarzyna Płoszaj
33. Zbigniew Porada
34. Aleksander Ronikier
35. Maria Rotkiewicz
36. Bogusław Ryba
37. Witold Rybczyński
38. Dariusz Słapek
39. Michał Słoniewski
40. Stanisław Socha
41. Jerzy Smorawiński
42. Henryk Sozański
43. Andrzej Szwarc
44. Kazimierz Toporowicz
45. Renata Urban
46. Ryszard Wryk
47. Wojciech Zabłocki
48. Teresa Ziółkowska
49. Maria Zowisło
50. Krzysztof Zuchora

Sekretarz PAOl - Katarzyna Deberny (kdeberny@pkol.pl; +48 500 009 039)

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij