PKOl

Dotyczy przetargu na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego i Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Organizator informuję o wyborze oferty złożonej przez Business Travel Club sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie ul. Kopernika 30/213.

 W przetargu wpłynęła jedna oferta. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

PRZETARG dot. obsługi podróży zagranicznych PZKol i PZHL

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Kolarskiego oraz Polskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Opis przedmiotu przetargu, warunki, załączniki

-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------

UNIEWAŻNIENE PRZETARGU

Dotyczy przetargu  na dostawę strojów sportowych niezbędnych dla przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r.

Organizator informuje o unieważnieniu przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę strojów sportowych niezbędnych dla przygotowania  zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2019 r.

Opis przedmiotu przetargu

--------------------------------------------------------------------------------------------

Organizator przetargu na dostawę sprzętu specjalistycznego i sportowego oraz akcesoriów dla zawodników Kadry Narodowej do udziału w Igrzyskach Olimpijskich oraz przygotowaniach i udziale w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r., informuje, że w przetargu za najkorzystniejsze zostały uznane oferty złożone przez:

Część 1.
Ski System spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu - cena 80.100,00 zł

Część 2.
Tempish Polska spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – cena 95.115,90 zł

Część 3.
F.H. Fair Play s.c. Leszek Tokarz, Elżbieta Tokarz z siedzibą w Nowym Targu – cena  20.122,80 zł

Część 4.
F.H. Fair Play s.c. Leszek Tokarz, Elżbieta Tokarz z siedzibą w Nowym Targu – cena 9.451,18 zł

Część 5.
F.H. Fair Play s.c. Leszek Tokarz, Elżbieta Tokarz z siedzibą w Nowym Targu – cena 27.513,64 zł

Część 6.
Tempish Polska spółka z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej – cena 89.790,00 zł

Część 7.
Ski System spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – cena 74.700,00 zł

Część 8.
F.H. Fair Play s.c. Leszek Tokarz, Elżbieta Tokarz z siedzibą w Nowym Targu – cena 103.117,05 zł

Część 9.
Ski System spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu – cena 137.600,00 zł

Organizator informuje, że na części 1, 2, 3 oraz 5-9 wpłynęło po jednej ofercie, natomiast na część 4. wpłynęły 2 oferty.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę sprzętu specjalistycznego i sportowego oraz akcesoriów  dla zawodników Kadry Narodowej do udziału w Igrzyskach olimpijskich oraz przygotowaniach i udziale w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

Opis przedmiotu przetargu

Organizator informuje o zmianie treści Ogłoszenia polegającej na wykreśleniu z części 1. przedmiotu przetargu pozycji nr 6.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy:  Zapytania ofertowego na wybór kandydata na agenta biletowego na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020.

Organizator – Polski Komitet Olimpijski informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta złożona przez Club Sport Travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie.  

Organizator informuje, że rekomenduje Club Sport Travel sp. z o. o z siedzibą w Warszawie jako kandydata na agenta biletowego na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYBÓR KANDYDATA NA AGENTA BILETOWEGO NA IGRZYSKA XXXII OLIMPIADY TOKIO 2020

Polski Komitet Olimpijski - Organizator (Organizator lub PKOl) ogłasza zapytanie ofertowe na agenta biletowego, który będzie pełnił obowiązki podmiotuzamawiającego, nabywającego i dystrybuującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Terytorium) bilety na Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 (Igrzyska) według umowy pomiędzy agentem biletowym – Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) - Komitetem Tokio 2020 i PKOl (TSA) oraz ewentualnie zaproponuje przygotowanie dla klientów pakietów turystycznych Igrzyska.

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający - Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu na dostawę rowerów szosowych i MTB dla Szkółek Kolarskich najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Kross S.A. z siedzibą w Przasnyszu, ul. Leszno 46.

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

--------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB, dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie "NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II" (*)

(*) – Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający - Polski Komitet Olimpijski informuje przetarg na dostawę rowerów szosowych i MTB dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie

"NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II" (*)

został unieważniony ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający - Polski Komitet Olimpijski informuje że w przetargu na dostawę rowerów szosowych i MTB, kasków kolarskich oraz strojów dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie

"NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II" (*)

Informuje że:

w części I tj. dostawy 432 fabrycznie nowych rowerów
Jak wcześniej podano postepowanie zostało unieważnione ponieważ nie wpłynęła żadna oferta.

w części II tj. dostawy 180 sztuk strojów sportowych
Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez Top Print A.M. Matyszewscy z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 115.

W postępowaniu została złożona jedna oferta.  

w części III tj. dostawy 180 sztuk fabrycznie nowych kasków kolarskich
Za najkorzystniejsza została uznana oferta złożona przez Larix Janusz Pieła sp. j. z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Orzeszkowej 40.

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB, dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie "NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II" (*)

(*) – Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opis

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę rowerów szosowych i MTB, kasków kolarskich oraz strojów  dla Szkółek Kolarskich uczestniczących w programie „NARODOWY PROJEKT ROZWOJU KOLARSTWA, POZIOM PIERWSZY – UPOWSZECHNIANIE SPORTU W SZKÓŁKACH KOLARSKICH II” (*).

(*) – Program jest dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Opis

Wykaz odbiorców

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający - Polski Komitet Olimpijski informuje, że w przetargu na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r., w pozycjach 1, 4, 6-8, 10, 12 i 14 za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez F.H.U. Gilicki Bike Włodzimierz Gilicki z siedzibą w Kaliszu, ul. Kresowa 2.

W postępowaniu została złożona jedna oferta.

Na części 2, 3, 5, 9, 11, 13 i 15 nie złożono żadnej oferty, a przetarg został unieważniony w tych częściach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

Przetarg pisemny

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

Organizator informuje o wyborze oferty złożonej przez F.H.U. Gilicki Bike z siedzibą w Kaliszu, ul. Kresowa 2.  
W przetargu wpłynęła tylko jedna oferta.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zamawiający - Polski Komitet Olimpijski informuje że w zapytaniu na dostawę suplementów i produktów odnowy biologicznej za najkorzystniejsze zostały uznane następujące oferty:

- Pozycje 33, 32 i 23 - WERON, ul. Hoffmanowej 21/2, 35-016 Rzeszów
- Pozostałe pozycje - OPTIMUM Spółka Cywilna, ul. Północna, 26-001 Masłów Pierwszy

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

PRZETARG PISEMNY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/K/2018

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe nr 1/K/2018 dotyczące naprawy namiotu o parametrach podanych w dalszej części zapytania.

II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Polski Komitet Olimpijski,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do końca dnia 18.05.2018 r. do godziny 16.00
- w formie elektronicznej na adres hbielczyk-dlugosz@pkol.pl

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Jacek Kasprzak tel.: 668 166 613, e-mail: kasprzak@pzkol.pl

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Polska - wykonawca w ramach zaproponowanego wynagrodzenia dokona odbioru namiotu w miejscowości Pewel Mała 34-331, ul. Górali Żywieckich 3 oraz dostarczy tam naprawiony namiot.

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest naprawa poszycia namiotu o następujących parametrach:
Producent Mastertent
Szkielet aluminiowy
Wymiary 6x4 m
Ściana pełna 6 m 2 sztuki
Półściana 6 m
Ściana pełna 4 m
Ściana z rozpinana z wejściem 4 m
Pokrycie dachu do namiotu aluminiowego 6x4 m

Zakres naprawy:
Wymiana poszycia dachu
Naprawa ścian bocznych - ściany mają długość 6 m
Naprawa lub wymiana ściany bocznej o długości 4 m
Naprawa lub wymiana rozdartej ściany o długości 4 metrów z rozsuwanym wejściem
Kolor poszycia: czerwony

VI. HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Wykonawca wykona naprawę namiotu wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego  (pkt V zapytania) w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia zawarcia umowy.

VII. KRYTERIA OCENY
Oferty będą ocenianie ze względu na: Cenę brutto (wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę cenową za całość realizacji zamówienia).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/K/2018

I. TYTUŁ ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe nr 2/K/2018 dotyczące dostawy suplementów i produktów odnowy biologicznej.

II. NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO:
Polski Komitet Olimpijski,
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, Warszawa 01-531

III. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.05.2018. do godziny 16.00
- w formie elektronicznej na adres hbielczyk-dlugosz@pkol.pl

IV. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA:
Jacek Kasprzak, tel. 668 166 613
e-mail: kasprzak@pzkol.pl

V. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Polska - wykonawca w ramach zaproponowanego wynagrodzenia dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Polskiego Związku Kolarskiego, ul. Andrzeja 1, 05-803 Pruszków, w terminie do dnia 23.05.2018 r.

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa suplementów i produktów odnowy biologicznej
Zamawiający wymaga dostarczania produktów o terminie przydatności do spożycia nie krótszym niż 6 miesięcy od dnia dostawy.
Zamawiający informuje, że podane w tabeli ilości opakowań poszczególnych produktów są jedynie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Zamówienie mniejszej liczby produktów niż zawarte w niniejszym ogłoszeniu, nie spowoduje po stronie wykonawcy żadnych roszczeń z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego .
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej - przez część zamówienia jest rozumiana każda z pozycji z listy produktów. Zamawiający będzie oceniał ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Oferent musi podać ceny za opakowania takie jak zawarte w tabeli - Zamawiający zastrzega, że nie będzie dokonywał przeliczenia oferty zawierających inne opakowania niż wskazane w tabeli, z wyjątkiem sytuacji, w której produkt w opakowaniu określonym w tabeli nie jest już dostępny w sprzedaży. Zaproponowanie produktu w innym opakowaniu niż wskazany w tabeli będzie skutkować odrzuceniem oferty w tej pozycji z wyjątkiem sytuacji, w której produkt w opakowaniu określonym w tabeli nie jest już dostępny w sprzedaży.

VII. KRYTERIA OCENY
Oferty będą ocenianie ze względu na: Cenę brutto.

Wykaz suplementów oraz produktów do odnowy biologicznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: przetargu na dostawę strojów sportowych niezbędnych dla przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

Organizator informuje, że za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez BGS Sportswear sp. z.o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Stokrotki 10.

W przetargu złożono jedną ofertę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy przetargu na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.


Organizator w związku z nie złożeniem w terminie określonym w Ogłoszeniu żadnej oferty, informuje o unieważnieniu postępowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę strojów sportowych niezbędnych dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

PRZETARG PISEMNY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając na podstawie art.701i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę sprzętu niezbędnego dla przygotowania zawodników kadry narodowej w kolarstwie do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz przygotowania i udział w mistrzostwach świata i Europy w sportach olimpijskich w 2018 r.

PRZETARG PISEMNY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Polski Komitet Olimpijski przedstawia informację o rozstrzygnięciu w przetargu na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018 r.

Organizator informuje, że najkorzystniejsze oferty złożyli:

Część 1.
Tempish Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 189.
Cena: 119 676,54 zł brutto

Część 3.
F.H Fair-Play s.c. z siedzibą w Nowym Targu, ul. Parkowa 14.
Cena: 65 620,50 zł brutto

Część 4.
Tempish Polska sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Wyzwolenia 189.
Cena: 17 289,16 zł brutto

W związku z niezłożeniem ofert na część 5., a także brakiem wiążących ofert na część 2. organizator unieważnia postępowanie w tych częściach.

--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------

Przetarg na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A. w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018 r.

Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A. w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018 r.

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu znajduje się w tabelach poniżej. Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z uczestników może złożyć ofertę na dowolną ilość części przy czym składając ofertę na wybraną część musi zaproponować cały asortyment w niej wskazany.

PRZETARG PISEMNY

----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

Dotyczy: przetargu na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A. w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018 r.

Zgodnie z postanowieniami Ogłoszenia o przetargu, Organizator informuje, o unieważnieniu przetargu.

----------------------------------------------------------------------------------

Polski Komitet Olimpijski - Organizator przetargu działając na podstawie art. 701 i nast. kodeksu cywilnego, ogłasza pisemny przetarg na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A. w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018 r.

Organizator dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy z uczestników może złożyć ofertę na dowolną ilość części przy czym składając ofertę na wybraną część musi zaproponować cały asortyment w niej wskazany.

----------------------------------------------------------------------------------
UWAGA!!!

Organizator przetargu na dostawę sprzętu dla Kadry Narodowej Seniorów i Seniorek w hokeju na lodzie na MŚ Dywizji 1A. w Budapeszcie w dniach 14-29.04.2018r., informuje że w Części I  :
wykreśla pozycję Ochrona szyji bramk.Bauer Lexan,
a w pozycji Ochrona szyji bramk.Plexi Bauer wpisuje 2 sztuki

Jednocześnie Organizator informuje, że oczekuje podania przez Uczestników cen netto i brutto.
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie cen brutto.
----------------------------------------------------------------------------------

Przetarg pisemny

-----------------------------------------------

Sponsor Strategiczny

Sponsor Generalny

Sponsor

Sponsor Kolekcji
Olimpijskiej

Główny Partner Medyczny

Oficjalny przewoźnik

Partnerzy PKOl


Partnerzy Medialni PKOl

Partner Młodzieżowej
Reprezentacji

Ważne: strona wykorzystuje pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych w plikach cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dopasowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkownika. W programie służącym do obsługi internetu możesz zmienić ustawienia dotyczące akceptowania plików cookies. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Zamknij